Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Výpočetní centrum
Nacházíte se: VŠCHT PrahaVýpočetní centrum  → Pravidla → Pravidla pro zřizování a rušení uživatelských účtů na serverech VŠCHT Praha
iduzel: 26780
idvazba: 33959
šablona: stranka
čas: 26.2.2018 00:22:30
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pravidla pro zřizování a rušení uživatelských účtů na serverech VŠCHT Praha

Tato pravidla platí pro účty na všech systémech VŠCHT Praha, které jsou dostupné pro školní veřejnost. Zejména se jedná o doménový účet (pro přístup k el. poště, sdíleným diskům, osobním www stránkám na serveru web.vscht.cz, přístup do sítě VŠCHT Praha přes VPN, atd.), výpočetní servery a server www.vscht.cz.

Na účet v doméně "VSCHT.CZ" mají nárok všichni zaměstnanci VŠCHT Praha na pracovní smlouvu, a to bez ohledu na výši úvazku i studenti řádného studia na VŠCHT Praha, a to bez ohledu na druh a formu studia (magisterské, doktorandské, denní, dálkové atd.). Ve všech ostatních případech (dohody OON, externí spolupracovníci či řešitelé, stážisté, hosté atd.) je nutné přiložit k žádosti o zřízení účtu vyjádření vedoucího příslušného pracoviště. Z tohoto vyjádření musí být jasné, že dotyčná osoba účet nezbytně potřebuje a měla by být rovněž uvedena doba trvání daného poměru této osoby na VŠCHT Praha. V případě absence tohoto údaje se má za to, že doba trvání poměru končí 6 měsíců od data podání žádosti. Vzorovou žádost naleznete zde.
U žádostí o zřízení účtu na jiných systémech než doména "VSCHT.CZ" je potřeba žádost zdůvodnit.

Zřizování uživatelských účtů

O zřízení účtu se žádá ve vstupu VC (jinak též zvaný "Xerox"), budova B, místnost č. S80a, telefon 3102. Žadatel prokáže svou totožnost, vyplní žádost o účet, podepíše tzv. Prohlášení o zásadách používání počítačové sítě VŠCHT Praha a předloží vyjádření vedoucího ústavu, pokud je vyžadováno (viz předchozí odstavec). Účet se aktivuje následující den po podání žádosti. Pokud žadatel v okamžiku podání žádosti ještě není v databázi zaměstnanců či studentů (např. žádá o účet v několika prvních dnech po nástupu do zaměstnání nebo zahájení studia), jeho žádost je postoupena do fronty a bude zpracována automaticky ihned po zavedení do zmíněných databází. Pokud se tak nestane do 30 dnů bude žádost z fronty vyřazena.
POZNÁMKA: studentům 1. ročníku jsou účty generovány automaticky, není potřeba žádat o jejich zřízení, pouze je
potřeba podepsat již zmíněné "Prohlášení".

Zrušení účtu

Postup při rušení účtů po uplynutí pracovního či studijního poměru uživatele je následující:

  1. 30 dnů před vypršením platnosti účtu je uživateli doručeno upozornění na blížíci se konec platnosti. Toto, z pochopitelných důvodu, není možné u zaměstnanců se smluvou na dobu neurčitou.
  2. Následující den po ukončení poměru se účet zablokuje, to znamená, že uživatelova data (včetně došlé pošty) zůstanou zachována, pouze k nim bude odepřen přístup a nová pošta již nebude docházet. V době, kdy je účet zablokován, může uživatel požádat o vydání svých dat.
  3. K definitivnímu smazání účtu potom dojde po uplynutí 90 dní od skončení poměru. Uživatelská data tím budou nenávratně zničena.

Kontrola platnosti účtů probíhá automaticky každý den, proti databázi studentů a zaměstnanců VŠCHT Praha. Výpočetní centrum do těchto dat nemůže zasahovat a pro potřeby kontroly platnosti účtů je považujeme za směrodatná. V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na personální oddělení (zaměstnanci) nebo děkanáty (studenti). Upozorňujeme studenty, že absolvováním řádného studia zaniká jejich studijní poměr bez ohledu na to, zda budou pokračovat na podzim ve studiu PGS, studentské účty se tak po dobu prázdnin zablokují, v případě překročení doby 90 dnů od zablokování do nástupu k PGS studiu budou zrušeny. Odblokování je možné pouze na žádost vedoucího ústavu nebo školitele, jako v případě externích spolupracovníků

Změna hesla k účtu

Postup při zapomenutí hesla k účtu: o změnu zapomenutého hesla se žádá též ve vstupu VC. Z bezpečnostních důvodů je nutná osobní účast uživatele, telefonické a e-mailové žádosti nebudou akceptovány. Žadatel musí pouze prokázat svou totožnost. Změna hesla vstupuje v platnost v noci následující po dni podání žádosti. Všichni pracovníci ve vstupu VC mají oprávnění měnit hesla všech uživatelů na VŠCHT Praha. Z tohoto důvodu není nutné, aby uživatel kontaktoval přímo správce serveru. Pro informaci uvádíme, že zapomenutá hesla nelze zjišťovat, lze je pouze změnit.

Aktualizováno: 26.5.2016 13:34, Autor: Antonín Mareš


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Výpočetní centrum, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi