Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Výpočetní centrum
Nacházíte se: VŠCHT PrahaVýpočetní centrum  → Pravidla → Pravidla pro zřizování a rušení uživatelských účtů na serverech VŠCHT Praha
iduzel: 26780
idvazba: 33959
šablona: stranka
čas: 17.4.2024 16:05:10
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 26780
idvazba: 33959
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'vc.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/pravidla/zrizovani-uctu'
iduzel: 26780
path: 1/4136/1413/1802/1845/26780
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pravidla pro zřizování a rušení uživatelských účtů na serverech VŠCHT Praha

Tato pravidla platí pro účty na všech systémech VŠCHT Praha, které jsou dostupné pro školní veřejnost. Zejména se jedná o doménový účet (pro přístup k el. poště, sdíleným diskům, osobním www stránkám na serveru web.vscht.cz, přístup do sítě VŠCHT Praha přes VPN, atd.), výpočetní servery a server www.vscht.cz.

Na účet v doméně "VSCHT.CZ" mají nárok všichni zaměstnanci VŠCHT Praha na pracovní smlouvu, a to bez ohledu na výši úvazku i studenti řádného studia na VŠCHT Praha, a to bez ohledu na druh a formu studia (magisterské, doktorandské, denní, dálkové atd.). Ve všech ostatních případech (dohody OON, externí spolupracovníci či řešitelé, stážisté, hosté atd.) je nutné přiložit k žádosti o zřízení účtu vyjádření vedoucího příslušného pracoviště. Z tohoto vyjádření musí být jasné, že dotyčná osoba účet nezbytně potřebuje a měla by být rovněž uvedena doba trvání daného poměru této osoby na VŠCHT Praha. V případě absence tohoto údaje se má za to, že doba trvání poměru končí 6 měsíců od data podání žádosti. Vzorovou žádost naleznete zde.
U žádostí o zřízení účtu na jiných systémech než doména "VSCHT.CZ" je potřeba žádost zdůvodnit.

Zřizování uživatelských účtů

O zřízení účtu se žádá ve vstupu VC (jinak též zvaný "Xerox"), budova B, místnost č. S80a, telefon 3102. Žadatel prokáže svou totožnost, vyplní žádost o účet, podepíše tzv. Prohlášení o zásadách používání počítačové sítě VŠCHT Praha a předloží vyjádření vedoucího ústavu, pokud je vyžadováno (viz předchozí odstavec). Účet se aktivuje následující den po podání žádosti. Pokud žadatel v okamžiku podání žádosti ještě není v databázi zaměstnanců či studentů (např. žádá o účet v několika prvních dnech po nástupu do zaměstnání nebo zahájení studia), jeho žádost je postoupena do fronty a bude zpracována automaticky ihned po zavedení do zmíněných databází. Pokud se tak nestane do 30 dnů bude žádost z fronty vyřazena.
POZNÁMKA: studentům 1. ročníku jsou účty generovány automaticky, není potřeba žádat o jejich zřízení, pouze je
potřeba podepsat již zmíněné "Prohlášení".

Zrušení účtu

Postup při rušení účtů po uplynutí pracovního či studijního poměru uživatele je následující:

  1. 30 dnů před vypršením platnosti účtu je uživateli (pouze typu zaměstnanec) doručeno upozornění na blížíci se konec platnosti. Toto, z pochopitelných důvodu, není možné u zaměstnanců se smluvou na dobu neurčitou.
  2. Následující den po ukončení poměru se účet zablokuje, to znamená, že uživatelova data (včetně došlé pošty) zůstanou zachována, pouze k nim bude odepřen přístup a nová pošta již nebude docházet. V době, kdy je účet zablokován, může uživatel požádat o vydání svých dat.
  3. K definitivnímu smazání účtu potom dojde po uplynutí 90 dní od skončení poměru. Uživatelská data tím budou nenávratně zničena.

Kontrola platnosti účtů probíhá automaticky každý den, proti databázi studentů a zaměstnanců VŠCHT Praha. Výpočetní centrum do těchto dat nemůže zasahovat a pro potřeby kontroly platnosti účtů je považujeme za směrodatná. V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na personální oddělení (zaměstnanci) nebo děkanáty (studenti). Upozorňujeme studenty, že absolvováním řádného studia zaniká jejich studijní poměr. 
Absolventům, kteří pokračují v navazujícím stupni studia a jsou takto označeni v studijním systému je přes hlavní prázdniny platnost účtu pro některé služby(email) zachována.

Změna hesla k účtu

Postup při zapomenutí hesla k účtu: o změnu zapomenutého hesla se žádá též ve vstupu VC. Z bezpečnostních důvodů je nutná osobní účast uživatele, telefonické a e-mailové žádosti nebudou akceptovány. Žadatel musí pouze prokázat svou totožnost. Změna hesla vstupuje v platnost v noci následující po dni podání žádosti. Všichni pracovníci ve vstupu VC mají oprávnění měnit hesla všech uživatelů na VŠCHT Praha. Z tohoto důvodu není nutné, aby uživatel kontaktoval přímo správce serveru. Pro informaci uvádíme, že zapomenutá hesla nelze zjišťovat, lze je pouze změnit.

Aktualizováno: 25.6.2018 10:22, Autor: Antonín Mareš


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Výpočetní centrum, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi